Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trà hoa vàng

Dùng lưới đen che nắng cho cây trà hoa vàng

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trà hoa vàng Cần làm giàn che cho vườn giâm hom với ánh sáng khoảng 70 – 80%; nhiệt độ tốt nhất để hom ra rễ là 25 – 30 độ. Tưới nước bằng hệ thống phun sương để giữ ẩm. Hom ra rễ được cắm vào bầu

Xem chi tiết